Trải nghiệm khủng long Mercedes-Maybach S650 Pullman 2020 xe chủ tịch đầu tiên về Việt Nam

Đây là chiếc Mercedes-Maybach S650 Pullman 2020 đầu tiên được đưa về Việt Nam bởi một doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân tại Hà Nội. Xe dài 6,5 mét, khoang sau siêu rộng dành cho 4 người ngồi.